Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen - ICZO vzw
acupunctuur cursus opleiding manuele neurotherapie orthomoleculaire zenuwreflexologie zwagerschapsbegeleiding kinesitherapie fysiotherapie massage ICZO vzw

 
 
Infomomenten te Antwerpen op 19/06/2021
Infomomenten te Antwerpen op 21/08/2021
 
 
 
Corona Proof & beleid
 
Coronamaatregelen voor studenten Hoger Onderwijs tref je aan op
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-hogescholen
 

UPDATE 30 oktober

Iedereen moet de sociale contacten inperken om de coronacurve terug te doen dalen. Dat heeft ook gevolgen voor het hoger onderwijs. 

Daarom gelden volgende maatregelen:

 • Vanaf vrijdagavond 30 oktober tot en met maandagavond 30 november: alleen afstandsonderwijs is toegestaan. Dit betekent dat:

  • Onderwijsactiviteiten met fysiek contact tussen of met studenten niet mogelijk zijn. Online activiteiten kunnen wel. 
  • Eventueel geplande evaluatiemomenten worden uitgesteld of digitaal georganiseerd. 
  • Stages enkel kunnen blijven doorgaan zoals gepland en volgens de regels van de sectoren, in onderlinge verstandhouding tussen de stageplaats, onderwijsinstelling en student.

Slechts 1 uitzondering op deze regels wordt toegestaan: in de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, geneeskunde, tandheelkunde en kinesitherapie (inclusief de vervolgopleidingen) blijven practica, vaardigheidstraining en stages mogelijk.

UPDATE 8 december

Volgende verduidelijkingen werden aangebracht:

 • Campusactiviteiten zijn in zeer beperkte mate mogelijk. Zo kan het hoger onderwijs essentiële practica en campusmomenten organiseren.
 • Universiteiten en hogescholen kunnen ook stille studieplekken openstellen voor studenten die daar nood aan hebben.
 • De examens kunnen doorgaan volgens dezelfde richtlijnen die van toepassing waren tijdens de examenperiode in juni.
   

UPDATE 22 & 27 - Januari - 2021

Zie https://www.info-coronavirus.be/nl/news/

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

 • Reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen;
 • Onderzoekers met een gastovereenkomst.
 

UPDATE 15 april - 2021

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-voor-hoger-onderwijs

Ik ben een buitenlandse student aan een Belgische hogeronderwijsinstelling. Moet ik de regels voor quarantaine en testen volgen?

Dat hangt af van de situatie waarin je je bevindt:

 • Woon je in het buienland en verplaats je je regelmatig naar België (je verblijft telkens niet langer dan 48 uur in België), dan moet je niet bij elke grensovergang in quarantaine. Je moet je ook niet telkens opnieuw laten testen als je naar ons land komt of naar je land terugkeert.
 • Je valt onder die regeling als je niet op kot zit en dus enkel de grens oversteekt om hier les te volgen (en na die les telkens terugkeert naar je land). Je moet wél nauwgezet de veiligheidsmaatregelen naleven, zowel in België als in je thuisland. Laat je zeker op tijd testen in geval van symptomen. In afwachting van het resultaat moet je wel in quarantaine.
 

Als niet-Belg reizen naar België

Van 27 januari tot 1 maart mag je enkel naar het België reizen om een essentiële reden. Je moet hiervoor een verklaring op eer hebben.

Wat is een essentiële reden? Onder andere: Studieredenen

Noodzakelijke verplaatsingen naar een rode zone (dwingende gezinsredenen, humanitaire redenen, studieredenen, werk...) zijn toegestaan.

Wie zich vanuit of naar België verplaatst voor meer dan 48 uur, moet vanaf 27 januari 2021 in het bezit zijn van een verklaring op eer (pdf-bestand opent in nieuw venster). De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het PLF-formulier ((opent in nieuw venster))en ondersteund worden door de nodige documenten. (Uitnodiging cursus, factuur cursus…)

Meer info op https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-sociaal-contact-tijdens-de-coronacrisis/verplaatsingen-en-reizen-tijdens-de-coronacrisis

PS: we adviseren je om steeds uw uitnodigingsemail voor de cursus bij te hebben, de factuur of andere zaken die kunnen bewijzen dat je naar de cursus komt. Dit kan zowel fysiek of elektronisch aantoonbaar zijn.

Blijf je meer dan 48 uur in België, dan moet je bovenstaande formulieren zeker in orde hebben


De opleidingen gaan door conform de bovenstaande maatregelen van de Regering,
Wij houden ons strikt aan deze maatregelen, welke soms snel kunnen wijzigen

We vragen de cursist steeds het ICZO-platform te consulteren  (bij Algemeen & Timing-Lesdagen)

 
Als de lessen op de Campus doorgaan
voldoen we  aan de veiligheidsmaatregelen conform de huidige Wetgeving.
 
Leslokalen bij Van der Valk (VDV)
 
Als organisatie hebben we ruim de tijd genomen om alles eerst ter plaatse (leslokalen/ campus) te verifiëren en hebben geconstateerd dat we in veilige omstandigheden kunnen lesgeven en werken, minimum evengoed als in onze eigen praktijk, volledig Corona Proof.
 
Al de zalen zijn aangepast in capaciteit volgens de normen van de Veiligheidsraad. Iedere cursist zit alleen op de veilige afstand, in overeenstemming met de richtlijnen i.v.m. “social distancing”
 
We gaan ervan uit dat jullie alléén aan een tafel zitten en tijdens praktijksessies per “vaste” 2 (twee) collega’s werken.
 
Alle zalen en publieke ruimtes worden dagelijks schoongemaakt en gedesinfecteerd. Tijdens uw lunchpauze zal uw zaal opgefrist worden. Daarbij zullen de stoelen, tafels en contactpunten nog eens gedesinfecteerd worden.
 
De publieke ruimtes worden (buiten de reguliere schoonmaak) tweemaal daags extra gecontroleerd en gedesinfecteerd. In het hele gebouw zijn handdesinfectiepunten geïnstalleerd.
 
In het leslokaal zelf voorziet ICZO nog eens extra handdesinfectiepunten.
 
Door middel van signalisatie en stickers proberen wij U zo goed mogelijk te begeleiden hoe zij op een veilige manier kunt bewegen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan éénrichtingsverkeer en het gebruik van trappenhuizen, liften en sanitair.
 
De medewerkers VDV volgen te allen tijde onze interne hygiëne- en afstandsprotocollen. Bij de ontvangstbalie zijn plexiglazen schermen geplaatst.
 
Mondmaskers zijn verplicht
*** Wanneer u zich verplaatst binnen de omgeving/setting (naar toilet, restaurant, parking, garage...)
*** Tijdens de lessen/hoorcolleges
*** Tijdens de praktijk + er wordt per "vaste 2" collega’s gewerkt, elk met een mondmasker.
Enkel om medische redenen en mits attestatie door een arts kan een faceshield gebruikt worden. De medewerker/student dient dit attest steeds bij zich te hebben.
 
Meer informatie over de Belgische wetgeving tref je aan op https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
 
*** De lessen/hoorcollege: 1 persoon per tafel (of 1 op de 2 stoelen bezet) + iedereen draagt "verplicht" een mondmasker
*** Practica en oefeningen: alle plaatsen in het lokaal mogen bezet zijn, als iedereen "verplicht" een mondmasker draagt + er wordt per vaste duo gewerkt
 

ALGEMENE HYGIËNEMAATREGELEN 
 • Was regelmatig je handen met water en zeep (40 à 60 seconden)
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
 • Draag steeds een mondmasker op de campus. 
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. 
 • Hoest en nies in je elleboog of bedek je neus en mond bij hoesten en niezen. Gebruik hierbij een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een afgesloten vuilnisbak. Was daarna je handen met water en zeep. 
 • Blijf thuis wanneer je ziek bent en raadpleeg je arts.
 • Wanneer je je ziek voelt, dan isoleer je je thuis of op je kot en neem je telefonisch contact op met je huisarts.

  Sterk verdachte symptomen zijn kortademigheid, hoest, pijn op de borst en gewijzigde smaak- of geurzin. Ook combinaties van koorts, spierpijn, neusloop, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of waterige diarree kunnen door COVID-19 veroorzaakt worden. Contacteer bij dergelijke klachten steeds telefonisch je huisarts.


 

×
 • Studeren is investeren in de toekomst
 • Beroepsopleidingen en herscholingen in de gezondheidszorg
 • Keuze uit tal van professionele opleidingen
 • Uitgebreid en ervaren docententeam
 • Evidence Based Practice Onderwijs voor zorgprofessionals

Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen

Beroepsopleidingen- en herscholingen voor (para)medici en medisch opgeleide therapeuten
 
Het instituut ICZO

ICZO heeft een ruim aanbod aan professionele opleidingen, voor diverse (para)medische en medisch opgeleide doelgroepen. 

ICZO richt zich op de gezondheidssector van medici en paramedici die zich in het kader van levenslang leren verder wensen te herscholen en specialiseren binnen hun eigen beroep, of naar dezen die op zoek zijn naar een specifieke beroepsopleiding om een bepaald beroep of vak te kunnen uitoefenen .
 
ICZO biedt aan :
 • beroepsopleidingen,
 • beroepsherscholingen,
 • professionele cursussen,
 • nascholingen,
 • bijscholingen,
 • workshops
 
ICZO zorgt voor een "breed-spectrum" aanbod en staat open voor alle initiatieven
ICZO probeert vernieuwende initiatieven en nieuwe trends aan te boren.
Daar ICZO vzw zich volledig neutraal opstelt, kan iedere school of vereniging  ons contacteren om een bepaald item te komen doceren of in samenwerking te organiseren.
ICZO staat open voor samenwerking, ontwikkeling en implementatie met alle mogelijke (beroeps)verenigingen, scholen, en therapeuten.
 
De mensen achter  ICZO vzw
Het docententeam  is samengesteld uit (para)medici die in de dagdagelijkse praktijk staan en die vanuit hun praktijkervaring een schat aan informatie kunnen aanbrengen. Elk is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied en erkend door hun beroepsverenigingen.
 
 
Visie
Bij ons staat de student centraal. In de kleine onderwijsgroepen krijg je extra aandacht en begeleiding van onze docenten. Ons doel is kwaliteitsvol (Hoger) onderwijs organiseren met het oog voor onderzoek, ondernemingszin, duurzaamheid en internationalisering.
 
Missie
ICZO kiest haar docenten en medewerkers met zorg. Zij delen en dragen onze waarden uit en inspireren hun cursisten. Ze denken en handelen vanuit een (internationale) professionele en praktijkgerichte context.
Deze topdeskundigen staan garant voor het overbrengen van de juiste kennis en medische deskundigheid die zij putten uit hun jarenlange ervaring en uit hun nauwe betrokkenheid met het wetenschappelijk onderzoek.
ICZO vzw is een expertisecentrum voor onderwijs waar samenwerking centraal staat. In het kader van levenslang leren staan we met een brede waaier aan mogelijkheden klaar voor de professional die zich verder wil verdiepen of heroriënteren. De grote verscheidenheid aan competenties en expertise binnen ICZO vinden elkaar in kruisbestuiving en samenwerking.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Westerse Medische Basiskennis

Geen (para)medische vooropleiding of totaal geen kennis van het menselijk lichaam ? Kies dan voor het  Healthcare voorbereidingsprogramma via afstandsonderwijs voor niet-medisch geschoolden.  (HOWEST) . Het laat je toe bepaalde opleidingen te kunnen volgen.

Partners in Education

   


KMO-portefeuille


Nieuwsbrief

Inschrijven hier

Hiermee kan u zich gratis abonneren op onze periodieke nieuwsbrieven. De informatie die u doorgeeft zal enkel voor dat doel gebruikt worden


Publicaties, boeken en NieuwsVacatures

Ruimte te huur in multidisciplinaire praktijk te Zandhoven. Meer info via info@flux-zandhoven.be
 
Kinesitherapeut met interesse voor pelvische reeducatie , pre-en postnatale en eventueel manuele therapie  voor een groepspraktijk Wilrijk. Info bij inesdecort@praktijkO.be
 
Kinesitherapeut, psycholoog, logopedist, acupuncturist: Tel: 033267059 voor groepspraktijk te Wommelgem - winnie.cuypers@skynet.be
 
Psycholoog / psychotherapeut: Hansbeke (Gent) Contact: 0484 294735 of  info@epicentrum.be
 
Praktijkruimte te huur in bestaande kinesitherapiepraktijk te Aartselaar  - info; bc@telenet.be of 0495/24.22.22
 
Therapeut(en) gezocht om mee te huren in Chaumont-Gistoux.  - Aurélie VD - acupuncturiste - 0486/ 86 24 40 
 
Huisarts gezocht te Gent: contacteer Dr. Amale Hajji via amale.hajji@telenet.be.
 
Acupuncturist(e) ter ondersteuning voor drukke praktijk te Westmalle. 0479/70.95.33
 
Acupuncturist voor midden juni tem eind september 2021 te Brussel (Elsene) : tcm.renxin@gmail.com +32470847280
 
Acupuncturist en orthomoleculair therapeut gezocht te Antwerpen : 32474790842 of katelijne@praktijkharmonie.be
 
Prakijkruimte binnen kinesitherapeipraktijk te Gent voor psychologen, diëtisten, podologen, vroedvrouwen,... : Tel 0495990058 
 
Kinesitherapeut(e) bij ReBalance te Halen voor langdurige samenwerking.Kelly@praktijk-rebalance.be
 
Kinesitherapeut - acupuncturist en osteopaat om het team in Haaltert te versterken, mailen naar elke.de.blander@telenet.be
 
Kinesitherapeut bij Kine-Schilde : 0478221927 of mail Katrien_heylen@msn.com
 
Acupuncturist te Herentals - Nijlen : reinnijlen@hotmail.com
 

Download

Download onze QR code

Download onze folder Westerse Gezondheidzorg

Download de Opleidingen

Download onze folder Oosterse Gezondheidzorg

Download de Opleidingen